Fundusz sołecki

 
Zarządzenie - w sprawie regulaminu funduszu sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Złotoryja
Uchwała - wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
Uchwała - w sprawie zmiany środków z funduszu sołeckiego
Wniosek - o przyznanie srodków z funduszu sołeckiego
Wniosek - o zmianę w funduszu sołeckim