Wójt Gminy Złotoryja zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - Zobacz całość
Projekt Programu
Formularz uwag