Rada Gminy


Komisja Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych

Nadzorująca realizację budżetu gminy, inwestycji, prac remontowych, porządkowych, rozwoju usług przez podmioty gospodarcze i sprawy mieszkaniowe.

 1. Choczaj Paweł - Przewodniczący
 2. Mrozek Anna - zastępca przewodniczącego
 3. Dolata Bogusław
 4. Jurewicz Zbigniew
 5. Marzec-Strojek Beata
 6. Pawłowski Marcin
 7. Piechowicz Joanna
 8. Rygielski Ernest
 9. Siudak Przemysław
 10. Stemlowski Mariusz
 11. Szapował Roman
 12. Żytomirska Justyna

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Nadzorująca gospodarkę gruntami, produkcję rolną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, porządek publiczny, stan dróg i ochronę przeciwpożarową.

 1. Rygielski Ernest - Przewodniczący  
 2. Żytomirska Justyna - zastępca przewodniczącego
 3. Gaweł Mirosław
 4. Jurewicz Zbigniew
 5. Szapował Roman

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz 


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw Rodziny

Nadzorująca działalność oświaty, jednostek kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz pomocy rodzinie.
 1. Dolata Bogusław - Przewodniczący
 2. Pawłowski Marcin - zastępca przewodniczącego
 3. Choczaj Paweł
 4. Gaweł Mirosław
 5. Mrozek Anna
 6. Piechowicz Joanna
 7. Siudak Przemysław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz 


Komisja Rewizyjna

Kontrolująca działalność wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w następującym składzie:

 1. Majchrowski Dariusz- Przewodniczący     
 2. Rygielski Ernest - zastępca przewodniczącego
 3. Marzec-Strojek Beata
 4. Mrozek Anna
 5. Stemplowski Mariusz
 6. Żytomirska Justyna

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Stemplowski Mariusz - Przewodnicząca    
 2. Dolata Bogusław - zastępca przewodniczącego
 3. Jurewicz Zbigniew
 4. Majchrowski Dariusz
 5. Rygielski Ernest
 

Podkategorie

Dzaił zawiera skład Rady, składy komisji, wielkość podatków i budżetu gminy oraz uchwalone uchwały.

Czytaj więcej: Rada Gminy