Rada Gminy

Dzaił zawiera skład Rady, składy komisji, wielkość podatków i budżetu gminy oraz uchwalone uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Złotoryja - Jacek Parański


Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  we wtorki 1400 - 1600


Komisja Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych

Nadzorująca realizację budżetu gminy, inwestycji, prac remontowych, porządkowych, rozwoju usług przez podmioty gospodarcze i sprawy mieszkaniowe.

 1. Kret Marian - Przewodniczący
 2. Przemysław Siudak - zastępca przewodniczącego
 3. Rygielski Ernest
 4. Dolata Bogusław
 5. Wrutniak Ryszard
 6. Piechowicz Joanna
 7. Choczaj Paweł
 8. Pilich-Zaremba Magdalena
 9. Janiec Edward
 10. Pawlus Jarosław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Nadzorująca gospodarkę gruntami, produkcję rolną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, porządek publiczny, stan dróg i ochronę przeciwpożarową.

 1. Janiec Edward - Przewodniczący  
 2. Pawlus Jarosław - zastępca przewodniczącego
 3. Kret Marian
 4. Siudak Przemysław
 5. Wrutniak Ryszard
 6. Kuśnierz Katarzyna
 7. Majchrowski Dariusz
 8. Gaweł Mirosław
 9. Rygielski Ernest

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i do Spraw Rodziny

Nadzorująca działalność oświaty, jednostek kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz pomocy rodzinie.
 1. Choczaj Paweł - Przewodniczący
 2. Dolata Bogusław - zastępca przewodniczącego
 3. Wrutniak Ryszard
 4. Piechowicz Joanna
 5. Kuśnierz Katarzyna
 6. Pilich-Zaremba Magdalena
 7. Stemplowski Mariusz
 8. Gaweł Mirosław

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Rewizyjna

Kontrolująca działalność wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w następującym składzie:

 1. Majchrowski Dariusz- Przewodniczący     
 2. Stemplowski Mariusz - zastępca przewodniczącego
 3. Pawlus Jarosław
 4. Rygielski Ernest

PLAN PRACY KOMISJI - Pobierz


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Pilich-Zaremba Magdalena - Przewodnicząca    
 2. Stemplowski Mariusz - zastępca przewodniczącego
 3. Majchrowski Dariusz
 
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy Złotoryja publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Poniżej linki do zamieszczonych tam uchwał z poszczególnych lat:

ROK 2024 (kadencja 2024 - 2029) - Przejdź 

Rok 2024 - Przejdź

Rok 2023 - Przejdź 

ROK 2022 - Przejdź

 
ROK 2021 - Przejdź

ROK 2020 - Przejdź
 
ROK 2019 - Przejdź

ROK 2018 (kadencja 2018 - 2023) - Przejdź

ROK 2018 -
Przejdź

ROK 2017 -
Przejdź

ROK 2016 - Przejdź

ROK 2015 -
Przejdź

ROK 2014 (kadencja 2014-2018) - Przejdź

ROK 2014 - Przejdź

ROK 2013 -
Przejdź

ROK 2012 - Przejdź

ROK 2011 -
Przejdź

Rok 2010 (kadnecja 2010-2014) - Przejdź


Rok 2010  -
Przejdź

Rok 2009
- Przejdź

Rok 2008
- Przejdź

Rok 2007
- Przejdź

Rok 2006 (kadencja 2006-2010)
- Przejdź


Rok 2006 
- Przejdź

Rok 2005
- Przejdź

Rok 2004
- Przejdź

Rok 2003
- Przejdź

Rok 2002
- Przejdź
Informacja z działalności Rady Gminy:
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Do Spraw Rodziny
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2011r - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
za 2011r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2012r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2013r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2014r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2015r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2016r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2017r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2018r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2019r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
 za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2023r. - KLIKNIJ TUTAJ

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
za 2020r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2021r. - KLIKNIJ TUTAJ
za 2022r. - KLIKNIJ TUTAJ

Stawki podatków obowiązujących w 2024 roku na terenie Gminy Złotoryja. - Pobierz plik PDF