W szkołach na terenie gminy odbył się etap szkolny XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczny pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień woda, strażak zawsze rękę poda".
Dnia 24 lutego br. Komisja pod przewodnictwem p. Janiny Ziółek - Sekretarza Gminy przeprowadziła eliminacje gminne tego konkursu.
Spośród 24 prac nadesłanych z czterech szkół gminnych komisja zakwalifikowała do konkursu na szczeblu powiatowym następujące prace według wymienionych grup wiekowych:

I grupa - grupa młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa
- Michał Chęciński - SP Gierałtowiec
- Maciej Gabinet - SP Wilków-Osiedle
- Gabriela Domalewska- SP Wilków -Osiedle
- Szymon Marciniak - PSP Jerzmanice -Zdrój
- Wiktoria Chamska - SP Gierałtowiec.

II grupa- grupa średnia 9 - 12 lat szkoła podstawowa
- Małgorzata Chęcińska - SP Gierałtowic
- Szymon Sak - PSP Jerzmanice-Zdrój
- Agnieszka Zagrodna - SP Gierałtowiec
- Arkadiusz Grzegorek - SP Gierałtowiec
- Julia Kramarz - SP Wilków-Osiedle

III grupa - grupa starsza 13 - 16 lat - gimnazjum
- Katarzyna Traczyk - Gimnazjum Wilków -Osiedle
- Maria Cukrowska - Gimnazjum Wilków -Osiedle.

W/w prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Złotoryi, gdzie odbędzie się etap powiatowy konkursu.