altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 13 października 2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XX sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    ► 1) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 1,
    ► 2) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 2,
    ► 3) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 3,
    ► 4) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 4,
    ► 5) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 5,
    ► 6) zmian w budżecie gminy na rok 2016.- druk nr 6.
    (Treść projektów uchwał znajduje się na poniższej stronie internetowej (http://bip.zlotoryja.com.pl/Document/14814)
4. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy
            Jan Tymczyszyn