alt

alt


Złotoryja 03.11.2009 r.

 

Realizacja projektu

pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym”.

Gmina Złotoryja zakończyła wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych firmę PROJBUD Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Sp. z o.o. z Lubina oraz wybrano inspektorów nadzoru.
 
Zakończone zostały następujące prace:
       • W ramach robót ziemnych
          - umocniono grunt poprzez mikropalowanie podłoża w celu jego utwardzenia
          - wykonano fundamenty, podłoża i posadzki sali gimnastycznej, zaplecza i łączników
      • W ramach instalacji sanitarnych
         - wykonano przyłącze instalacji sanitarnych z budynku głównego

Poniżej zdjęcia z prac:

Obecnie trwają prace przy wznoszeniu ścian sali gimnastycznej i budynku socjalnego.
Końcowym efektem projektu będzie:
   • Wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 30 m
   • Budowa zaplecza socjalnego z blokiem żywieniowym.
   • Wykonanie łączników między obiektem szkoły, budynkiem socjalnym i budynkiem sali gimnastycznej.
   • Zagospodarowanie terenu tj. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi.
   • Podstawowe wyposażenie bloku żywieniowego.

Poniżej zdjęcia z realizacji prac:

Grudzień 2009 - Luty 2010


Kwiecień 2010

Czerwiec 2010
Wstrzymano prace na budowie z powodu ogłoszenia upadłości firmy będącej głównym wykonawcą. Pozostały drobne prace wykończeniowe ale niestety nie jest możliwe ich dokończenie.
Trwają rozmowy z syndykiem przedsiębiorstwa, których celem jest dokończenie budowy.

Czerwiec 2011
Ponownie wznowiono prace na budowie sali gimnastycznej i zespole socjalnym z blokiem żywieniowym w Gierałtowcu. Po przeprowadzeniu ponownej procedury przetargowej wybrano firmę na dokończenie inwestycji. Inwestycję zakończyła firma STOLBRAT z Ubocza. Obecnie trwają prace odbiorowe budynku. Rozliczenie finansowe projektu nastąpi do 31.08.2011r., a od września br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu będą korzystać z nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej i stołówki szkolnej.  

Sierpień - wrzesień 2011
Gmina Złotoryja zakończyła projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Okres realizacji: kwiecień 2009 r. – sierpień 2011 r.
Całkowita wartość projektu: 4 954 454,41 PLN
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 2 385 548,56 PLN
Dzięki realizacji projektu powstała piękna sala gimnastyczna, zaplecze socjalne z blokiem żywieniowym, łącznik łączący szkołę z budynkiem socjalnym i salą gimnastyczną, zakupiono podstawowe wyposażenie bloku żywieniowego, zakupiono sprzęt sportowy oraz zagospodarowano teren wokół sali.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z otwarcia inwestycji, które nastąpiło we wrześniu 2011 r.