19 kwietnia 2010 r. w Gimnazjum w Świerzawie odbyły się eliminacje powiatowe do XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tej edycji konkursu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z: Sokołowca, Nowego Kościoła, Sędzimirowa, Jerzmanic Zdrój, Złotoryi nr 1 i nr 3, oraz z gimnazjum nr 1 w Złotoryi i Świerzawie.

 

Celem turnieju jak zawsze jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

Honorowy Patronat nad turniejem przyjęli: Jerzy Szmajdziński – Wicemarszałek Sejmu RP oraz Piotr Borys – Poseł do PE.

Uroczystego otwarcia dokonał Zbigniew Mosoń – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi pod przewodnictwem asp Artura Kuby – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Turniej składał się z trzech konkurencji: testu wiedzy, toru przeszkód dla rowerzystów i pierwsza pomoc przedmedyczna. Po bardzo zaciętej rywalizacji w grupie szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Sędzimirowa w składzie: Anna Holewa, Marcin Jurczak, Ewelina Poczta. W kategorii starszej zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Świerzawie w składzie: Dawid Tatuś, Andrzej Piekarski, Maciej Wieczorek.

W tegorocznej edycji turnieju wyłoniono dodatkowo najlepszych zawodników z każdej gminy i miasta. I tak:
- tytuł: „MISTRZ KIEROWNICY MIASTA ZŁOTORYJA” otrzymał: Bartosz Nawojczyk – Gimnazjum nr 1 w Złotoryi,
- tytuł: „MISTRZ KIEROWNICY GMINY ZŁOTORYJA” otrzymała: Daria Sobczyk– Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój,
- tytuł: „MISTRZ KIEROWNICY GMINY PIELGRZYMKA” otrzymała: Anna Holewa – Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie,
- tytuł: „MISTRZ KIEROWNICY MIASTA i GMINY ŚWIERZAWA” otrzymał: Maciej Wieczorek – Gimnazjum Świerzawie.

Wspaniałe nagrody dla mistrzów (m. in. urządzenia wielofunkcyjne, kamery internetowe, pendrive’a) ufundowali Burmistrzowie i Wójtowie poszczególnych miast i gmin.

W rywalizacji indywidualnej tytuł: MISTRZ KIEROWNICY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO otrzymali:
- w kategorii szkoła podstawowa: Anna Holewa – Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie,
- w kategorii gimnazjum: Maciej Wieczorek – Gimnazjum Świerzawie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody i dyplomy ufundowane m. in. przez: WORD w Legnicy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerzawie, puchary zaś dla zwycięskich drużyn ufundował Ryszard Raszkiewicz  -Starosta Powiatu Złotoryjskiego. Dodatkową atrakcją była możliwość gry na X-BOX-ie prowadzona przez Firmę JAKLON TECHNOLOGY z Jawora.

Na zakończenie Pani Romana Kaszubowska – Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie jednocześnie gospodarz turnieju podziękowała wszystkim gościom, uczniom i ich opiekunom za przybycie zaznaczając, że duże brawa należą się osobom przygotowującym dzieci i młodzież do turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jak również funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi za sprawne przeprowadzenie turnieju. Zaprosiła także wszystkich uczniów na kolejną edycję turnieju już za rok przypominając, że motywację do udziału w konkursie będzie już zawsze przyznawany tytuł „Mistrz Kierownicy …..”   dla najlepszym zawodników.

Źródło;
Gimnazjum w Świerzawie

„MISTRZ KIEROWNICY GMINY ZŁOTORYJA” - Daria Sobczyk– Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój
alt