Gmina Złotoryja

Usuwanie azbestu - informacje

Niniejszym informuję ,że istnieje możliwość pozyskania dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu .
Środki będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z tym prosi się właścicieli nieruchomości gdzie występuje azbest ,którzy zamierzają w roku bieżącym lub 2012 przystąpić do zmiany pokrycia dachowego lub remont pomieszczeń zawierających azbest o zgłoszenie się do tut. Urzędu w celu złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do programu.
U W A G A !
Dofinansowanie może obejmować wyłącznie koszt demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest . Dotacja nie będzie obejmowała kosztów związanych z remontem ( przekładka dachu lub remont pomieszczeń zawierających azbest) .
Z uwagi na konieczność podania informacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zgłoszenia należy dokonać do 20 marca 2011 r. podając do tut. Urzędu ilość azbestu planowanego do usunięcia i rok .
Kontakt telefoniczny – 76 8788702 p. Bożena Nowak .

Warsztaty - Trzeba skorzystać - II tura

W Szkole Podstawowej im. S. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu w ramach projektu Trzeba skorzystać! odbędzie się druga tura warsztatów umiejetności wychowawczych dla Rodziców – Mam i Tatusiów oraz opiekunów prawnych.Wiecej na ten temat - tutaj.

Dzień Babci i Dziadka w SP w Gierałtowcu

     Dnia 21 stycznia o godzinie 10 ºº w auli Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu, odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka’’.
Jak co roku w tym dniu aula zapełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Program artystyczny na tę uroczystość przedstawiły najmłodsze dzieci naszej szkoły (przedszkolaki , „zerówka’’ oraz uczniowie klas I-III) przygotowane przez nauczycieli - wychowawców.
Było gorąco od braw, uczuć i podziękowań.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w SP w Gierałtowcu

Gminna Gala Sportu 2010

Dzisiaj, tj. 25 lutego 2011r. o godz. 14-tej odbyło się uroczyste spotkanie sportowców zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Złotoryja lub reprezentujących Gminę na dorocznym podsumowaniu wyników i osiągnięć sportowych w 2010r. Kandydatów do otrzymania wyróżnienia typowały władze poszczególnych klubów sportowych. Pani Wójt Maria Leśna uhonorowała najbardziej zasłużonych działaczy i trenerów oraz najlepszych zawodników ubiegłego roku.

Wyróżnienia wręczono następującym osobom w trzech kategoriach:

Czytaj więcej: Gminna Gala Sportu 2010

Nowi sołtysi

W miesiącu lutym na terenie Gminy Złotoryja odbyły się zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach. Jak każdego roku uczestniczyła w nich Pani Wójt Maria Leśna, która omawiała m.in. budżet gminy na rok 2011 oraz wiele ważnych dla mieszkańców spraw. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi, Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Radni poszczególnych obwodów – spotkania te były dogodną okazją do przekazania mieszkańcom ważnych informacji.

Czytaj więcej: Nowi sołtysi

Konkurs dla gimnazjalistów

altSzanowni Państwo,
Zapraszamy dolnośląskich gimnazjalistów do wzięcia udziału w drugiej już edycji konkursu pt. „Moja okolica pięknieje dzięki RPO”.
Jest o co powalczyć: laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe takie jak odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty fotograficzne czy konsole PSP, zaś zwycięzcy pojadą na kilkudniową wycieczkę do Brukseli. Nagrodę główną ufundował Piotr Borys, europoseł z Dolnego Śląska.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński objął przedsięwzięcie patronatem.
Wiecej informacji znajduje się tutaj.

Ferie na Orliku w Wilkowie-Osiedlu

PODCZAS FERII ZIMOWYCH NA ORLIKU – WILKÓW OSIEDLE -ODBEDĄ SIĘ ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM.

16.02.2011 ( środa ) godz. 12 – 14 - Turniej piłki nożnej dziewcząt - Gimnazjum
18.02.2011 ( piątek ) godz. 12 - 14 - Turniej piłki nożnej chłopców - Szkoła Podstawowa oraz godz. 14 – 16 - Turniej piłki nożnej chłopców - Gimnazjum
23.02.2011 ( środa ) godz. 12 – 14 - Turniej piłki siatkowej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHETNYCH !!!

Ogólnopolski Turniej Piłki Noznej dla dzieci do lat 10

altRuszają zapisy do prestiżowego i największego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci do lat 10 „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostw Polski w kategorii U-10, w którym nagrodą główną jest wyjazd na stadion klubu AJAX AMSTERDAM.
Wiecej szczegółów w zamieszczonym tutaj ogłoszeniu.

Ferie zimowe 2011

altCorocznie, w okresie ferii zimowych świetlice wiejskie i biblioteki z terenu gminy włączają się w organizację różnorodnych zajęć dla dzieci młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania na czas zimowej przerwy w zajęciach szkolnych.
Harmonogram zajęć na ferie i godziny pracy świetlic znajdują się tutaj.

Sesja w lutym 2011r.

altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 1000 w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się IV sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2010 - 2014.
Porządek obrad sesji obejmuje:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.  Informacja o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy
    Złotoryja w 2011
r.
6.  Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2010r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
►1)  zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
       ścieków,

►2)  zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Każdy  ma szansę na edukację”,
►3)  zmiany „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjam
        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
       
pożytku publicznego na 2011r.”,

►4) nabycia lokali mieszkalnych,
►5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
►6)  obciążenia służebnością gruntową nieruchomości  stanowiących własność
        Gminy Złotoryja,

►7) zmian w budżecie gminy na rok 2011
►8)  zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w
       drodze inkasa.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawlus