Gmina Złotoryja

Ogłoszenie KRUS Legnica

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy serdecznie zaprasza rolników do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ” edycja IX, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski - czytaj wiecej ...

Przedszkolaki z Wilkowa-Osiedla wiedzą jakie powinny być zabawki

Po raz pierwszy firma „WADER-WOŹNIAK”, producent zabawek dla dzieci, ogłosiła konkurs dla przedszkoli „Jakie powinny być zabawki?”, w ramach programu „Sprawdzone przez przedszkolaków”. Czytaj więcej ...

Turniej piłki nożnej halowej

altPKS EMAUS Zagrodno organizuje turniej piłki nożnej halowej o puchar Starostwa Złotoryjskiego.

Kategorie wiekowe:
- Szkoła podstawowa (1998-2000)
- Gimnazjum (1995-1997)
- Szkoły ponadgimnazjalne (1991-1994)
- Open (pozostali uczestnicy, którzy ukończyli 18 rok życia).

Terminy rozgrywek:
05.03.2011 od godz 930 do 1700 - kategorie: szkoła podstawowa i gimnazjum
06.03.2011 od godz. 1030 do 1700 - kategorie: szkoła ponadgimnazjalna i open.

Zgłoszenia do dnia:
01.03.2011 pod nr tel. 601752976 lub pod email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji w regulaminie - tutaj

System bezpłatnego powiadamiania SMS

Gmina Złotoryja uruchomiła system bezpłatnego powiadamiania, za pomocą wiadomości SMS, z informacjami o :
- zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych;
- konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów;
- poważnych awariach: wody, prądu, sieci ciepłowniczej;
- ważnych wydarzeniach na terenie gminy.
Wyślij SMS o treści:

TAK.DZL06

na numer 661 000 112

Więcej informacji na ten temat - tutaj.

Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza III edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Wszelkie informacje nt konkursu znajdują się w poniższych załącznikach:
Ogłoszenie
Karta zgłoszeniowa
Regulamin

Kraina wygasłych wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dla rozwoju Dolnego Śląska.
Tytuł projektu: Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach
Projekt realizowany w ramach priorytetu VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), działania nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kaczawskie (lidera), Gminy: Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Złotoryja oraz ZHP Chorągiew Dolnośląską.


WSTĘP:
Turystyka podlega ciągłej ewolucji, a głównym motorem tych zmian są wymagania turystów. Ze względu na swoją złożoność i zasięg nie sposób nie zauważyć, że oddziałuje ona na środowisko tak społeczne, jak i przyrodnicze. Góry i Pogórze Kaczawskie zwane Krainą Wygasłych Wulkanów to nowy kompleksowy produkt turystyczny, który potrzebuje wsparcia w zakresie odpowiedniej promocji oraz znanych i cenionych wydarzeń kulturalnych.

OPIS PROJEKTU:
Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na obszarze Krainy
Wygasłych Wulkanów jak nazywany jest Subregion Góry i Pogórze Kaczawskie, poprzez wspólne działania promocyjno-marketingowe oraz zróżnicowane pod względem tematycznym wydarzenia turystyczne, wspierające rozwój tego sektora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wzmocnienie spójnego wizerunku całego regionu jako terenu atrakcyjnego dla turysty polskiego i zza granicy, poprzez jego promocję jako całości z pominięciem podziałów administracyjnych oraz zwiększenie dostępu do wielojęzycznej informacji o regionie. Bogata oferta wydarzeń popularyzujących regionalne dziedzictwo kulturowo -przyrodnicze oraz ich
skuteczna promocja wzmocni ofertę turystyczna regionu, przyczyni się do wzrostu liczby turystów,
wydłużenia czasu ich pobytu w Subregionie, co przełoży się na poprawę warunków powstawania nowych podmiotów gospodarczych i wzrostu zatrudnienia w turystyce.

Główne działania w ramach projektu:
1. Wydanie materiałów drukowanych w postaci:
- kalendarzy imprez na rok 2011 i 2012;
- wspólnych zaproszeń i plakatów na wydarzenia turystyczne charakteryzujących się spójnym układem graficznym;
- ulotek pn. IMPREZY W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW, które przez dwa kolejne lata; promować będą wydarzenia na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów;
- Ulotki tematyczne (3 rodzaje), promujące KRAINĘ WYGASŁYCH WULKANÓW, ARCHITEKTURĘ KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW oraz TURYSTYKĘ W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW. Publikacje te wykonane zostaną w 3 wersjach językowych (PL, GER, ENG);
- przewodnika turystycznego Góry i Pogórze Kaczawskie - Kraina Wygasłych Wulkanów;
- przewodnika edukacyjnego dla dzieci i młodzieży o Krainie Wygasłych Wulkanów;

Ponadto zorganizowany zostanie cykl wydarzeń kulturalnych w okresie trwającego sezonu turystycznego:
• BASTYLION - ogólnopolski rajd harcerski;
• HARCERSKI ŻEGLARSKI PIKNIK NA ZBIORNIKU WODNYM MŚCIWOJÓW - impreza harcerska;
• DYMARKI KACZAWSKIE -TROPAMI ŚLĄSKIEJ MIEDZI - dolnośląska impreza w Leszczynie;
• MUCHOWSKA KOSA - dolnośląska impreza rekreacyjno-edukacyjna w Muchowie;
• MIĘDZYNARODOWA BIESIADA ZESPOŁÓW KRESOWYCH – impreza Pielgrzymce;
• KACZAWSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE - impreza w Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie
• ŚWIĘTO PIEROGÓW - impreza w Paszowicach
• DZIEŃ SZKÓŁKARZA I SADOWNIKA - impreza w Targoszynie zwana TARGOSZYŃSKIM SCYZORYKIEM.

W ramach działań reklamowych zaplanowane zostaną audycje i artykuły promujące imprezy, wykonany zostanie portal internetowy promujący Góry i Pogórze Kaczawskie, wykonana zostanie tablica informacyjna/pamiątkowa jak również banery promujące wydarzenia turystyczne.

Bez wątpienia projekt przyczyni sie do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu, gdyż jest przewidziany do realizacji miejscach o znaczeniu regionalnym, będących w zasięgu bazy schroniskowej powstającej w ramach działania 6.5 w miejscowościach Jawor, Złotoryja, Dobków oraz rozbudowanej w Leszczynie infrastruktury turystyczno – usługowej. Zintegrowane działania niewątpliwie stanowić będą szerszy element oferty turystycznej w regionie.
Dymarki 2011r.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - dla rozwoju Dolnego Śląska.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kaczawskie (lidera), Gminy: Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Złotoryja oraz ZHP Chorągiew Dolnośląską.

      Region Gór i Pogórza Kaczawskiego, pomimo swego bogactwa kulturowego, przyrodniczego i geologicznego nie był dotychczas wystarczająco wypromowany i kojarzony z miejscami ciekawymi do odwiedzania, zobaczenia i zapamiętania. Ważne wydarzenia kulturalne i imprezy pomimo, że są realizowane na tym obszarze od wielu lat, rozpoznawalne w kraju i zagranicą, to jednak nadal nie są kojarzone z regionem - Krainą Wygasłych Wulkanów, jak nazywane są Góry i Pogórze Kaczawskie. Tradycje turystyczne regionu są odnawiane poprzez ludzi i ich działania oraz organizacje pozarządowe, a przed tym wyjątkowym obszarem otwiera się ogromna szansa na jego turystyczne wykorzystanie a nawet modę, ze względu na unikatowe w skali Polski stożki wygasłych wulkanów, bogactwo agatów, złota. Wszystko to stało się podstawą do opracowania wspólnych działań promocyjnych, rozpoznawanych wydarzeń kulturalnych, które przyciągać będą trwale turystów Dolnego Śląska, a także z innych regionów kraju i zagranicy. Takim produktem są „wygasłe wulkany” i wszystko to, co wokół nich sie dzieje.

      Realizowany od połowy 2010 r. projekt „Kraina Wygasłych Wulkanów - Twoje miejsce w Sudetach” ma na celu wzmocnienie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów jak nazywany jest Subregion Góry i Pogórze Kaczawskie, poprzez wspólne działania promocyjno-marketingowe oraz zróżnicowane pod względem tematycznym wydarzenia turystyczne, wspierające rozwój tego sektora na terenie Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wzmocnienie spójnego wizerunku całego regionu jako terenu atrakcyjnego dla turysty polskiego i zza granicy, poprzez jego promocję jako całości z pominięciem podziałów administracyjnych oraz zwiększenie dostępu do wielojęzycznej informacji o regionie.

      Warto podkreślić, iż działania i przedsięwzięcia określone w niniejszym projekcie stanowią kompleksowy produkt – gotowe propozycje interesującego spędzenia czasu w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. Partnerska współpraca samorządów i ngo w ramach tego projektu, wzbudza nadzieję na powstanie oferty opartej na specyficznych dla regionu wydarzeniach kulturalnych, wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego oraz zasobów ludzkich – czyli ludzi aktywnych, chętnych do działania a potrzebujących wsparcia.
      Z analiz i badań przeprowadzanych na turystach odwiedzających region wynika, że punktowe działania różnych instytucji i środowisk zaczynają pomału przyciągać w to miejsce grupy zorganizowane i turystów indywidualnych, a partnerska trójsektorowa współpraca animowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, zaczyna przynosić efekty.
Dymarki 2010r.
View the embedded image gallery online at:
https://www.zlotoryja.com.pl/?start=1180#sigFreeIdfdc91a14fe


01.07.2010r.
 

Zebrania wiejskie - styczeń-luty 2011

W dniach 25.01.br - 16.02 br. odbywać się będą zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.
Lp.
Miejscowość Data Godzina Miejsce zebrania
1. Lubiatów 25.01.2011
1630 świetlica wiejska
2. Łaźniki 26.01.2011 1600 świetlica wiejska
3. Wysocko 26.01.2011 1800 świetlica wiejska
4. Rzymówka 27.01.2011 1600 świetlica wiejska
5. Wyskok 28.01.2011 1530 mieszkanie sołtysa
6. Pyskowice 28.01.2011 1700 świetlica wiejska
7. Leszczyna 31.01.2011 1630 świetlica wiejska
8. Gierałtowiec 01.02.2011 1630 świetlica wiejska
9. Podolany 02.02.2011 1530 świetlica wiejska
10. Brennik 02.02.2011 1800 swietlica wiejska
11. Prusice 03.02.2011 1630 świetlica wiejska
12. Wilków 04.02.2011 1630 świetlica wiejska
13. Kopacz 07.02.2011 1630 świetlica wiejska
14. Nowa Wieś Złotoryjska 08.02.2011 1600 świetlica wiejska
15. Sępów 09.02.2011 1600 świetlica wiejska
16. Rokitnica 10.02.2011 1630 świetlica wiejska
17. Kozów 11.02.2011 1630 świetlica wiejska
18. Ernestynów 14.02.2011 1630 świetlica osiedlowa
19. Jerzmanice-Zdrój 15.02.2011 1700 świetlica wiejska
20. Wilków-Osiedle 16.02.2011 1700 świetlica osiedlowa

Trener srodowiskowy - poszukiwany

Wójt Gminy Złotoryja
Poszukuje kandydata na stanowisko: trenera środowiskowego
 
Miejsce pracy: Urząd Gminy Złotoryja (boisko Orlik- 2012 w Wilkowie - Osiedlu).

Czytaj więcej: Trener srodowiskowy - poszukiwany

Projekt 45+

Na terenie powiatu złotoryjskiego oraz lwóweckiego realizowany jest obecnie projekt 45+ - zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.
Projekt jest przeznaczony dla osób, które :
- ukończyły 45 rok życia,
- mieszkają na terenie powiatu lwóweckiego lub złotoryjskiego,
- nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
- chcą założyć własna działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Projekt 45+

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011r.

Wójt Gminy Złotoryja - ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Oferty należy składać do dnia 01 luty 2011r.
Poniżej zamieszczone są odpowiednie wzory druków:
Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania