Gmina Złotoryja

Wyniki wyborów samorządowych 2010

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych w Gminie Złotoryja, które odbyły się w dniu 21.11.2010r.

KRUS

Poniżej zamieszczamy artykuł prasowy zredagowany przez KRUS dotyczący przygotowania do zimy w gospodarstwach rolnych - czytaj artykuł.

Miracle Mineral Solution - ostrzeżenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi przesyła w załączeniu Ostrzeżenie ! Światowej Organizacji Zdrowia przed doustnym przyjmowaniem preparatu, dostępnego w sprzedaży internetowej, pod nazwą Miracle Mineral Solution.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Sesja - listopad 2010r.

Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2010 r.
o godz. 10.00 alt
w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja,
odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Złotoryja.

Czytaj więcej: Sesja - listopad 2010r.

Eko Dom Marzeń - Konkurs Leroy Merlin

Już niebawem! alt
Tego w Legnicy jeszcze nie było! Budowanie domu w centrum Legnicy, konkurs „Eko Dom Marzeń”, zespół dzięki któremu posypią się iskry oraz inne liczne niespodzianki i atrakcje dla mieszkańców.

Czytaj więcej: Eko Dom Marzeń - Konkurs Leroy Merlin

Organizacje pozarządowe - zakończenie konsultacji

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
W procesie konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, zrealizowanym, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Złotoryja Nr XXXIX/306/10 z dnia 6 września 2010r., organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.
W związku z powyższym projekt programu współpracy zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Gminy Złotoryja.

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małych zleceń art. 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Do wglądu dokumentacja oferenta - Zobacz

Sesja - październik 2010

Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Zawiadamia się, że w dniu 15 października 2010 r.
o godz. 10.00 alt
w sali nr 14 /poddasze/ Urzędu Gminy Złotoryja,
odbędzie się XL sesja Rady Gminy Złotoryja.

Czytaj więcej: Sesja - październik 2010

Dzień nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół
składam najserdeczniejsze życzenia
wielu sukcesów zawodowych
satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz wdzięczności wychowanków
za trud pracy edukacyjnej i wychowawczej.


                         Wójt Gminy
                         Maria Leśna
Złotoryja, 14 października 2010r.
 

Mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich

Pomoc na tworzenie mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich.
Lokalna Grupa działania "Partnerstwo Kaczawskie" ogłosiła nabór wniosków w ramachdziałania 4.1/413 "wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" PROW 2007-2013 na operacje "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - szczegóły tutaj