Fundusze Zewnętrzne : 2004 - 2006

alt

alt

Listopad 2006

W ostatnich dniach listopada zakończono budowę drogi Prusice - Wilków. Kolejna droga będąca wcześniej jedynie drogą utwardzoną zyskała nową nawierzchnię asfaltową, stając się jednocześnie znacznie krótszą drogą dla podróżujących z Wilkowa do Prusic i dalej Łaźnik, Sichowa i Jawora.
Odebrano także drogę Wilków - Rokitnica, która ma wspólny początek z drogą Wilków - Prusice. Będzie na pewno bardzo przydatną drogą dla mieszkańców Wilkowa podróżujących w kierunku Legnicy, a chcących ominąć Złotoryję.

Na pewno obie te drogi znajdą sporą liczbę osób na co dzień korzystających z nich. Już nie musimy
się martwić o to, ze ugrzęźniemy gdzieś w błocie przy pokonywaniu tych odcinków.


Październik 2006

Dobiegły końca prace przy inwestycjach pn:

  • Budowa kanalizacji w m. Wyskok

alt

alt

alt

  • Budowa drogi Rokitnica - Wilków

Obecnie prowadzone są prace przy budowie drogi Prusice - Wilków, które są prowadzone przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane ze Złotoryi. Termin wykonania inwestycji przewidziano na połowę listopada bieżącego roku.


Sierpień 2006r.

Trwają prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Wyskok. Prace nad tym odcinkiem realizuje konsorcjum firm w skład którego wchodzą firmy :
  1. INSTAL-METAL S.C. z Legnicy
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne "SADY DOLNE" z Sadów Dolnych.

Termin zakończenia prac - 14.września br.

Druga inwestycja jaką jest budowa drogi Rokitnica - Wilków jest także w fazie ukończenia. Termin wykonania przewidziany przez wykonawcę to: 29 września br. Wykonawca tej inwestycji to firma : Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o. z Legnicy.Obecnie na terenie gminy zrealizowano dwie nowe inwestycje z udziałem funduszy pochodzących z ZPORR. Są to:

  • Kanalizacja miejscowości Wyskok
  • Budowa drogi Rokitnica - Wilków

Pozostała jeszcze jedna nowo realizowana inwestycja: 

  • Budowa drogi Prusice - Wilków

ROK 2005

INFORMACJA

Gmina Złotoryja informuje, że w miesiącu listopadzie br. na terenie gminy zostały zakończone inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podolany obręb Podolany, Gierałtowiec, Lubiatów, oraz budowie drogi gminnej Brennik - Podolany.
Inwestycje te współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach ZPORR - działanie 3.1.
Wykonawcą budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podolany, obręb Podolany, Gierałtowiec, Lubiatów jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "MONTIBUD" S.J. Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz, 59-220 Legnica, ul. Wrocławska 213a. Całkowity koszt inwestycji: 1 283 328,15 zł.

Finansowanie inwestycji:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 746 291,81 zł
  2. Budżet państwa: 117 563,30 zł
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 156 000,00 zł
  4. Budżet gminy: 263 473,04 zł

Wykonawcą budowy drogi gminnej Brennik - Podolany jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Słubicka 4. Całkowity koszt inwestycji: 666 647,54 zł.

Finansowanie inwestycji:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 485 503,49 zł
  2. Budżet państwa: 46 908,01 zł
  3. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 118 200,00 zł
  4. Budżet gminy: 16 036,04 zł

Poniższe fotografie przedstawiają odbiór wykonanej drogi wraz z przekazaniem jej do użytkowania, oficjalne otwarcie.

alt

alt

alt

Na miejscu zostały także wbudowane specjalne tablice informacyjne.

  alt

Takie same tablice usytuowane są także w miejscowości Podolany, gdzie wykonana została kanalizacja sanitarna.

  alt

alt
 

Gmina Złotoryja informuje, że w miesiącu maju br. rozpoczęły się roboty budowlane przy budowie drogi gminnej Rokitnica - Wilków. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto w miesiącu lipcu br. rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wyskok. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

alt

alt


Przedstawiamy Państwu zdjęcia z realizacji zadania pn: 

ADAPTACJA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU KOTŁOWNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ERNESTYNOWIE, DZ. 256/7 , OBR. GIERAŁTOWIEC .

Poprzez adaptacje starej kotłowni udało się Gminie Złotoryja , pozyskać kolejną świetlicę wiejską. Do dyspozycji mieszkańców został oddany obiekt wyposażony w zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie główne o powierzchni 70 m2. W realizacji całości zadania pomocne były fundusze uzyskane z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" W drugiej części budynku remontowane są pomieszczenia klubu piłkarskiego. Zaplanowane są osobne szatnie dla gości i gospodarzy oraz sędziów .Do dyspozycji piłkarzy są również sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe.

Przed realizacją:


W trakcie realizacji:


Po wykonaniu :


 

 

Umieszczono:10.01.2008r.


Ogłoszenie

Gmina Złotoryja z siedzibą w Złotoryi, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja informuje, że w trakcie realizacji jest zadanie pn. "Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Prusicach na dz. Nr 320".


Realizowana inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

W dniu 31 sierpnia 2006r. dokonano końcowego odbioru budynku świetlicy i przekazano go do uzytkowania. Mieszkańcy wsi mogą cieszyć się znakomicie wyposażonym obiektem, w którym będą mieli możliwość organizacji różnych spotkań okolicznościowych.

 

Umieszczono:29.05.2006r.

 

alt

OGŁOSZENIE
Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że w trakcie realizacji jest projekt

pt. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Leszczyna".

Planowany termin zakończenia inwestycji - 14.07.2007 r.

"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)".

 


OGŁOSZENIE
Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że została zakończona

budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna.

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).


alt

OGŁOSZENIE

Gmina Złotoryja, z siedzibą Złotoryja, al. Miła 4
59-500 Złotoryja
informuje,
że przygotowywane jest opracowanie
pt. "Gmina Złotoryja - dawniej i dziś.
Zarys historii miejscowości, dziedzictwo kulturowe
oraz dorobek współczesności".

"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa".