Programy Krajowe i Wojewódzkie

WFOS logo
Gmina Złotoryja zrealizowała zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie pompowni wody w Wilkowie i oczyszczalni ścieków w Lubiatowie” dofinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W ramach zadania zainstalowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 98,10 KW na dachu budynku o powierzchni 36,12 m2 oraz częściowo na gruncie o powierzchni 196,08 m2 w miejscowościach Wilków i Lubiatów.
W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na: produkcji energii elektrycznej w ilości 88,3 MWh/a.
Całkowita wartość zadania 245 239,02 zł netto.
Pożyczka w kwocie 208 453,16 zł
„Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” link do strony Funduszu: www.wfosigw.wrocław.pl

Pompownia ścieków Wilków


Oczyszczalnia ścieków Lubiatów
  • Przebudowa drogi gminnej Brennik- Wyskok
  • Przebudowa drogi w Leszczynie
  • Budowa przejścia dla pieszych droga nr 108502D, ul. Brata Alberta, Wilków-Osiedle
  • Budowa przejść dla pieszych droga nr 108502D, ul. Paderewskiego i nr 108502D, ul. Szkolna, Wilków-Osiedle
  • Budowa przejścia dla pieszych na drodze wewnętrznej na działkach nr 735,737,738 w Wilkowie