Informujemy, że w dniu 3 i 4 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
W dniu 3 listopada 2016 r. odpady będą zbierane na terenie Wilkowa – Osiedle.
W dniu 4 listopada 2016 r. w pozostałych miejscowościach gminy Złotoryja.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 listopada 2016 r. pod numerami telefonów :
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702 – Bożena Nowak
- po godzinach pracy Urzędu 601 450 369 – Bożena Nowak
- firma COM-D ( Dział Obsługi Klienta ) - 602 899 777
U W A G A !
Nie należy wystawiać zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon.