Strategia Rozwoju Gminy Złotoryja jest zbieżna ze Strategią Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Jej główne cele i dążenia zostały opisane poniżej: