Sekretarz

  Urszula Rajczakowska

Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  codziennie w godzinach urzędowania.