Spis treści

JEŚLI KTÓRYŚ Z TYCH PROBLEMÓW DOTYCZY CIEBIE LUB TWOJEJ RODZINY:

> ALKOHOL W RODZINIE
> PRZEMOC W RODZINIE
> PODEJRZEWASZ, ŻE TWOJE DZIECKO PIJE ALBO UŻYWA NARKOTYKÓW

 

MOŻE CI POMÓC GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ALKOHOLIZM  

 

Na całym świecie, a więc i także w Polsce uważa się obecnie alkoholizm za groźną, postępującą chroniczną chorobę. Niestety bardzo wiele ludzi, w tym także alkoholicy wcale nie uważa tego za chorobę, tylko za problem woli.
Mawiają więc- „Przecież jak Ja nie chcę to nie piję” albo „ Przecież nie piłem ostatnio przez dwa tygodnie”.
W każdej chorobie jednak objawy występują ze zmieniającym się nasileniem.