Spis treści


 
Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy. Tu znajdziesz pomoc !

W twojej okolicy znajdują się instytucje, organizacje, które mogą Ci pomóc:
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, który czynny jest w trzy razy w miesiącu w czwartki, (2 razy w godz. od 8.00 do 10.00 i raz w tygodniu w godz. 14.00-16.00 ) pokój Nr 2 w Urzędzie Gminy Złotoryja al. Miła 4, 59-500 Złotoryja. Informację o pracy punktu w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie tel. 76/ 878 87 707 w godzinach pracy urzędu gminy, informacje te znajdziesz również na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Dzwoniąc pod nr 76/ 878 87 17 w godzinach otwarcia punktu porozmawiasz z terapeutą.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi al. Miła 4 tel. 76 878 -30 -21 lub 22,

- Zespół Interdyscyplinarny Gminy Złotoryja czynny w godzinach pracy GOPS-u 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi al.Miła18 tel. 76/ 878 44 47 ,

- Sąd Rejonowy w Złotoryi – Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kolejowa 3 tel. 76 878 35 19,

- Prokuratura Rejonowa w Złotoryi ul. Miła 14 tel. 76 878 31 51,

- Komenda Powiatowa Policji ul. Kościuszki 5 tel. 76 81 92 200 lub alarmowy 112, 997 - KPP- dzielnicowi tel. 076 819 - 22 -21 lub 22 / 23,

- Schronisko dla Bezdomnych i Dom Samotnej Matki z Dzieckiem Legnica ul. Przemysława nr 5, tel. 76 722 18 20 dyżurka (całodobowo),

- Dom Samotnej Matki i Dziecka – Punkt Interwencji Kryzysowej w Ścinawie ul. Mickiewicza 38, tel. 76 843 -67 -25, 535 888 210

- Dom Samotnej Matki – Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Głogowie ul Folwarczna 50 , tel. 76 833 35 00.

Ponadto funkcjonuje ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie uzyskasz konsultacje psychologiczne i prawne, wsparcie psychologiczne, -wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej, informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym, a także o możliwościach działań mających na celu poradzenie sobie z przemocą w rodzinie.
Pogotowie niebieska linia 800 12 00 02 (bezpłatna i całodobowa).