Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, podpisane zostało porozumienie z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy, na mocy którego, kobiety będące mieszkankami Gminy Złotoryja otrzymają dofinansowanie do badań USG i mammograficznych. Kwota dofinansowania ze strony gminy wynosi 50 zł do USG, a 60 zł do badania mammograficznego. Natomiast odpłatność ze strony pacjentek wynosi: 30 zł do USG i 40 zł do mammografii.
Kobiety, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy, winne przy rejestracji na badania poinformować o tym fakcie pracownika Fundacji oraz podać swój adres, PESEL i NIP. Dane te wykorzystane zostaną przez Urząd Gminy Złotoryja, który na koniec bieżącego roku wyda "Informację 8C"- ujmującą kwotę dofinansowania, którą następnie należy uwzględnić do rozliczenia w zeznaniu rocznym przedkładanym w urzędzie skarbowym.
________________________________________________________________________________
Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy mieści się przy ul. W.Andersa 4, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 19.00, tel. 76/ 855 09 41, 862 74 99.