Deklaracje

 
Poniżej znajdują się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpowiednich rodzajów nieruchomości obowiązujące od 01.01.2020r.
Nieruchomości zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc
Nieruchomosci nie zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik doc