Spis treści

GDZIE składać wnioski?

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od 1 kwietnia 2016 r. w:
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, Aleja Miła 4 , Oficyna (tam gdzie świadczenia rodzinne) – w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 700 do 1500;
  • drogą elektroniczną:
               a) przy pomocy Platformy Informacyjno-Gospodarczej CZIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl (tzw. emp@tia) – droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną, 
               b) za pomocą systemu teleinformatycznego:
                   - udostępnionego przez ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE),
                   - banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Systemy PUE ZUS i bankowe będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z załącznikiem. Dalszy ciąg postępowania administracyjnego odbędzie się droga pisemną, czyli w postaci papierowej.