Spis treści

KIEDY złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie pierwszych trzech miesięcy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku będzie ustalone od 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana będzie z wyrównaniem.
Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.