Uncategorised

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 sierpnia br. geodeci realizujący zlecenie konsorcjum firm IDS Energetyka Sp. z o.o. i Enprom HVL Sp. z o.o. wykonawcy inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna" rozpoczną prace na terenie naszej gminy. Ich zadaniem będzie dokonanie pomiarów w celu aktualizacji map z obszaru, na którym planowane jest usytuowanie projektowanej linii. Więcej informacji na ten temat - tutaj.
Prowadzone przed kilku laty statystyki przez KRUS przedstawiały, że rokrocznie do jednostek organizacyjnych KRUS, zgłaszano około 1500 wypadków z udziałem dzieci do lat 15, które ulegały wypadkom, pomagając swoim rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS od maja 2004r., nie prowadzi tych statystyk. Wynika to z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Stan prawny obecnie obowiązujący określa, że o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej może ubiegać się osoba ubezpieczona w KRUS, a zaistniałe zdarzenie jest związane z prowadzoną działalnością rolniczą - czytaj całość
Otrzymaliśmy właśnie oficjalne stanowisko organów finansowych w sprawie zasad i organizacji festynów przez lokalne organizacje społeczne a spraw podatkowych z nich wynikających - zobacz informację
Poniżej przedstawiamy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 - zobacz całość.
Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 złożona przez LKS "Przyszłość" Prusice.
Zobacz ofertę