Uncategorised

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuję, że Uchwałą Nr XVI/176/2016 i Uchwałą Nr XVI/177/2016 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2016 roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat do nich z budżetu gminy.

W dniu dzisiejszym dokonano rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu  - zobacz informację
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wójta Gminy Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, dla wybranych terenów w obrębach Kozów i Lubiatów- zobacz całość.
altUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Złotoryja zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 kwietnia 2016 r. pod numerami telefonów :
- w godzinach pracy Urzędu 76 8788 702 – Bożena Nowak
- po godzinach pracy Urzędu 601 450 369 – Bożena Nowak
- po godzinach pracy Urzędu 668 351 691 – Wioletta Zatorska
- firma AGeko - 726 887 070
U W A G A !
Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.