Uncategorised

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Złotoryja I pól. 2016 r.Harmonogram odbioru odpadów
Gmina Złotoryja II pól. 2016 r.

Obowiązuje: 2016.07.01 - 2016.12.31

Pobierz harmonogram - Gmina Złotoryja II pól. 2016 r.

COM-D logo

 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Złotoryja uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w sporcie oraz uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce, Urząd Gminy Złotoryja, informuje, że termin składania wniosków upływa 7 dni przed końcem roku szkolnego, tj. w dniu 17.06.2016r.
Wnioski w sprawie przyznania w/w stypendiów mogą składać uprawnione podmioty, dla uczniów będących mieszkańcami gminy wiejskiej Złotoryja.
Uchwała Nr XV/164/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce.
Uchwała Nr XV/165/2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w sporcie.
Uchwała Nr XVII/189/2016 z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w sporcie.
Urząd Gminy Złotoryja informuje, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu przystąpił do realizacji opracowania „ uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz lasów rozdrobnionych, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Złotoryjskiego. Celem ujęcia w opracowanym dokumencie aktualnego stanu, zainteresowani winni w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. przekazać następujące informacje :

W związku z przedłużonym okresem grzewczym informujemy, że w dniu 21.05.2016r. w miejscowościach: Jerzmanice-Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów, Wilków i Wilków-Osiedle, a w dniu  23.05.2016r. w miejscowościach: - Brennik, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Rokitnica, Łaźniki, Kozów - zostanie odebrany dodatkowo popiół.
W pozostałych miejscowościach popiół zostanie odebrany w innym terminie.