Uncategorised

altBardzo proszę o pomoc w odnalezieniu mojego pieska, który zaginął w Brenniku 20.03.2016 r około godziny 15, jest to York o imieniu Bajka, bardzo przychylnie nastawiony do ludzi.Charakterystyczną cechą jest to, iż jest on po operacji ma bliznę wzdłuż całego brzucha po usunięciu sutków. Czekam na wiadomość pod telefonem 534130714 .
Wójt Gminy przedłużyła termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej na działce nr 486/18 obręb Wilków” do dnia 18 kwietnia br. - Zobacz obwieszczenie
W dniu 17 marca br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 490/58, 490/61, 490/115 i 490/116, obręb Wilków. Wszelkie informacje z tym związane zawarte są w Obwieszczeniu Wójt Gminy, które zamieszone jest tutaj.
 altZ A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się XV sesja Rady Gminy Złotoryja w kadencji 2014 - 2018.
Porządek obrad sesji obejmuje:

W dniu 17 marca br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54, 55/3 (część), 56 (część), 57 (część) i 58/3 (część), obręb Wysocko. Wszelkie informacje z tym związane zawarte są w Obwieszczeniu Wójt Gminy, które zamieszone jest tutaj.