Gmina Złotoryja

Brak wody - Gierałtowiec, Brennik, Lubiatów

W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości GIERAŁTOWIEC, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 04.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, BRENNIK, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ.
Przewidywany powrót wody w miejscowościach: GIERAŁTOWIEC, LUBIATÓW, KWIATÓW I CZERWONY KOŚCIÓŁ około godz. 12:00. Natomiast w miejscowości BRENNIK około godz. 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.07.2022r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnosląskiego nr I-Pe-8/19 ustalajacej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. : "Budowa linii 400kV Mikułowa-Czarna". - Zobacz obwieszczenie.

Utrudnienia w ruchu - droga Rokitnica – staw osadowy

W związku z rozpoczynającymi się w dniu 2 sierpnia br. robotami budowlanymi związanymi z modernizacją drogi Rokitnica – staw osadowy możliwe będą utrudnienia w ruchu. Ewentualny objazd zalecany jest przez Prusice.

Brak wody - Kozów, Rokitnica, Kopacz, Wysocko i Rzymówka

W związku awarią sieci wodociągowej w miejscowości ROKITNICA, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, że w dniu 01.08.2022r., nastąpiła przerwa w dostawie wody do godziny 9:00 do godz. 12:00, w miejscowościach: ROKITNICA, KOPACZ, KOZÓW, WYSOCKO i RZYMÓWKA.
Za utrudnienia przepraszamy

Syreny ostrzegawcze - trening systemu wczesnego ostrzegania 01.08.br.

Wójt Gminy Złotoryja informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r. w dniu 1 sierpnia 2022 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłoszenie alarmu) trwający 1 min.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

logo ppgr Od 1 sierpnia br. w pok. Nr 2 (parter) budynku Urzędu Gminy Złotoryja rozpocznie się przekazywanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Konkursu grantowego pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Komputery będą wydawane wyłącznie Wnioskodawcom (rodzic, opiekun prany, pełnoletni uczeń). Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka, dla którego było składane oświadczenie.
Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać będzie się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r.

Czytaj więcej: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Harmonogram przekazywania laptopów

Harmonogram przekazywania laptopow

Szkolenie - ubój zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi, informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu dla rolników, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji dla wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny. Zobacz więcej informacji.

Badanie statystyczne

AKR plakat A3 1

Zaproszenie do prac nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, działając jako lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, zaprasza partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie z obszaru gmin objętych instrumentem terytorialnym ZIT AJ do zgłaszania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Zgłoszeni przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu do spraw przygotowania Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029.
Na obszar objęty instrumentem terytorialnym ZIT AJ składa się 26 gmin: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja, Gmina Złotoryja.
Zaproszenie skierowane jest do partnerów z obszaru ZIT AJ: instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacji społecznościowych i wolontariackich, które mogą mieć znaczny wpływ na wdrażanie umów partnerstwa i programów lub które mogą odczuwać znaczne skutki wdrożenia takich umów i programów - czytaj więcej.